APRAZAMENTO CORRE X SALCEDA 2020

Debido o actual estado de alarma polo covid-19 e seguindo as recomendacións das autoridades competentes, a VIII edición da correXsalceda 2020 vai a aprazarse ata que as condicións o  e as autoridadesa así o permitan.

Informaremos da nova data tan pronto sexa posible.