Reservas de instalacións

A PISTA LATERAL DE TENIS DEBERÁ QUEDAR SEMPRE COA REDE MONTADA.
A PISTA CENTRAL DE TENIS DEBERÁ QUEDAR COA REDE DESMONTADA AO REMATE DE CADA RESERVA.
SO SE PERMITE A RESERVA DAS PISTAS UN MÁXIMO DE 2 HORAS SEGUIDAS POR DÍA. O SISTEMA ELIMINARÁ POR DEFECTO A ÚLTIMA HORA RESERVADA.
( APLICABLE A PISTA LATERAL DE TENIS, PISTA CENTRAL DE TENIS E PISTA DE PÁDEL).
NESTE PUNTO APLICARASE TANTO AS PERSOAS QUE RESERVAN COMA AS PERSOAS QUE ASISTAN A XOGAR, NON PODENDO RESERVAR NO MESMO DÍA OS QUE ASISTAN A XOGAR COMA INVITADOS/AS.

**************************************************************************

Aquí pódense reservar as instalacións deportivas
Faga a sua reserva, imprima ou tome foto da confirmación como xustificante.

                                               ***NOTA***

NON SE PODERÁ RESERVAR A PISTA NO MESMO DÍA A PARTIR DAS 12:00 pm.

EN FIN DE SEMANA TEN QUE RESERVARSE NO DÍA ANTERIOR LECTIVO

  • Información de reserva

  • Información de todos os xogadores